Preview Mode Links will not work in preview mode

Dvě Ve Světě


Mar 10, 2019

Náš začátek, což je název naší první epizody, končil citátem "Pokud máte odvahu začít, máte odvahu uspět". A on tak trochu souvisí s touto epizodou.
Rozhodly jsme se, že náš první tématický podcast bude o motivaci. Jak se dokopat k něčemu? A jak to máme třeba my?

Instagram: https://www.instagram.com/dvevesvete/
Blog: www.dvevesvete.com