Preview Mode Links will not work in preview mode

Dvě Ve Světě


Apr 24, 2019

Po delší pauze se opět hlásíme s osmou epizodou. Hodně jsme mluvily o životě v Americe v předešlých epizodách, a tak jsme si uvědomily, že jsme vlastně vůbec nemluvily o nás, o našem příběhu, jak jsme se do Ameriky dostaly, proč Amerika a jaká celkově byla naše cesta.
My se obáváme, že ten náš příběh bude až moc normální. Žádně drama se nekonalo a ani, doufejme, konat nebude. :)

Instagram: https://www.instagram.com/dvevesvete/
Blog: www.dvevesvete.com