Preview Mode Links will not work in preview mode

Dvě Ve Světě


Apr 3, 2019

Dny bez telefonu se stávají čím dál tím více populárními a my chceme toto téma více otevřít a poukázat na důležitost si dát od telefonu a sociálních sítí vůbec, čas od času, pauzu. 

Instagram: https://www.instagram.com/dvevesvete/
Blog: www.dvevesvete.com