Preview Mode Links will not work in preview mode

Dvě Ve Světě


Mar 13, 2019

Tentokrát se podíváme na americkou půdu. A ať už si pod názvem představujete cokoliv, my se zaměříme na naše pocity z prvních dnů, na to jak nás šokovala nejen velikost budov,
aut a balení potravin, ale i oblečení, spotřebičů a zkrátka všeho!

Instagram: https://www.instagram.com/dvevesvete/
Blog: www.dvevesvete.com

Odkazy:
https://www.youtube.com/user/flavcity/videos
https://www.interexchange.org/articles/career-training-usa/2013/02/01/go-big-or-go-home-everything-is-bigger-in-the-usa/
https://www.kbb.com/car-reviews-and-news/top-10/best-selling-cars-2018/2100005607/